» کانونهای استان » کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بجنورد

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بجنود

رئیس کانون : آقای غلامرضا شیرازی

تعداد هیات مدیره : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 3324

آدرس کانون : بجنود - خیابان طالقانی غربی - روبروی خیابان بسیج - کوچه گرمابه حجت

تلفن تماس : 32222600-058