» کانونهای استان » کانون بازنشستگان آموزش و پرورش آشخانه

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش آشخانه

رئیس کانون:آقای سید علی هاشمی

تعداد هیئت مدیره:5نفر

تعداد اعضاء کانون:120 نفر

آدرس کانون:آشخانه-خ شهید-بیمه معلم

تلفن تماس:32922454-058