» کانونهای استان » کانون بازنشستگان شهرداری بجنورد

کانون بازنشستگان شهرداری بجنورد

رئیس کانون:آقای بهمن گرایلی

تعداد هیئت مدیره:3 نفر

تعداد اعضاء:100 نفر

آدرس کانون:بجنورد -رو به روی شهرداری مهر

تلفن تماس:09158873919