» کانونهای استان » کانون بازنشستگان علوم پزشکی

کانون بازنشستگان علوم پزشکی بجنورد

رئیس کانون:آقای براتعلی رضایی

تعداد هیئت مدیره:3 نفر

تعداد اعضاء کانون:850 نفر

آدرس کانون:بجنورد-خ امام خمینی شرقی-روبه روی پمپ بنزین

تلفن تماس:09155865833