» خانه امید

معرفی خانه امید

استان خراسان شمالی دارای 2 مرکز خانه امید در شهرستانهای بجنورد و شیروان می باشد.

آدرس و تلفن خانه امید بجنورد:خ قیام-شهر ناوک -پارک سرداران شهید-  تلفن:32724401

آدرس و تلفن خانه امید شیروان:پارک صیاد شیرازی-تلفن:36222775

فعالیتهای خانه امید بجنورد:روزهای سه شنبه هر هفته برنامه کتابخوانی  که یک غرفه مجموعه امید مجهز به کتابخانه می باشد.و چهارشنبه ها برنامه سلامت و خود مراقبتی که طبق تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود.

فعالیتهای خانه امید شیروان:این مجموعه دارای استخر آب درمانی آقایان می باشد که در طول هفته با 50درصد تخفیف مورد استفاده بازنشستگان قرار میگیرد.